فرم درخواست قرارداد بلندمدت (پکیج‌های تخفیفی ماهیانه)

نکات مهم:
  • حداقل میزان درخواست‌های (Request) قابل خرید (بصورت پکیج تخفیفی) در این طرح، 200 هزار درخواست بصورت ماهیانه و قابل استفاده در تمام سرویس‌های پلتفرم نشان (APIs/SDKs) است.
  • این طرح برای کاربرانی قابل استفاده است که پیش از تاریخ 17 آذرماه 1399 کاربر پلتفرم نشان شده باشند. چنانچه ایمیل مربوطه را از پلتفرم نشان دریافت کرده‌اید، این گزینه در مورد شما صدق می‌کند.
  • حداقل زمان برای استفاده از این طرح 6 ماه و حداکثر 12 ماه است.