کیت های توسعه

نقشه استاتیک – B4A

مستندات جامع اندروید مستندات جامع اندروید مستندات جامع اندروید جاوا افزودن نشانگر (Marker) رسم کمان (Arc) رسم خط (Polyline) رسم دایره (Circle) رسم چند ضلعی (Polygon) تغییر زاویه دوربین (Tilt) تغییر جهت دوربین (Bearing) تغییر استایل نقشه استاتیک مپ نمایش موقعیت کاربر لایه ترافیک لایه آنلاین لایه اطلاعات کسب و کارها (POI) لایه پایگاه داده …

نقشه استاتیک – B4A ادامه »

رسم کمان (Arc) – B4A

مستندات جامع اندروید مستندات جامع اندروید مستندات جامع اندروید جاوا افزودن نشانگر (Marker) رسم کمان (Arc) رسم خط (Polyline) رسم دایره (Circle) رسم چند ضلعی (Polygon) تغییر زاویه دوربین (Tilt) تغییر جهت دوربین (Bearing) تغییر استایل نقشه استاتیک مپ نمایش موقعیت کاربر لایه ترافیک لایه آنلاین لایه اطلاعات کسب و کارها (POI) لایه پایگاه داده …

رسم کمان (Arc) – B4A ادامه »

کامپوننت ReactJS OpenLayers نسخه 2.0.16

مستندات وب سرویس‌ها (APIs) مسیریابی (خودرو + موتورسیکلت) / Direction API ماتریس فاصله / Distance Matrix API فروشنده دوره‌گرد / TSP API نگاشت نقطه بر نقشه / Map Matching API جستجو / Search API تبدیل آدرس به موقعیت / Geocoding API تبدیل موقعیت به آدرس / Reverse Geocoding API نقشه استاتیک / Static Map API …

کامپوننت ReactJS OpenLayers نسخه 2.0.16 ادامه »

شروع کار با کیت توسعه B4A

مستندات وب سرویس‌ها (APIs) مسیریابی (خودرو + موتورسیکلت) / Direction API ماتریس فاصله / Distance Matrix API فروشنده دوره‌گرد / TSP API نگاشت نقطه بر نقشه / Map Matching API جستجو / Search API تبدیل آدرس به موقعیت / Geocoding API تبدیل موقعیت به آدرس / Reverse Geocoding API نقشه استاتیک / Static Map API …

شروع کار با کیت توسعه B4A ادامه »

کامپوننت mapbox-gl VueJS

مستندات وب سرویس‌ها (APIs) مسیریابی (خودرو + موتورسیکلت) / Direction API ماتریس فاصله / Distance Matrix API فروشنده دوره‌گرد / TSP API نگاشت نقطه بر نقشه / Map Matching API جستجو / Search API تبدیل آدرس به موقعیت / Geocoding API تبدیل موقعیت به آدرس / Reverse Geocoding API نقشه استاتیک / Static Map API …

کامپوننت mapbox-gl VueJS ادامه »

کامپوننت mapbox-gl React

مستندات وب سرویس‌ها (APIs) مسیریابی (خودرو + موتورسیکلت) / Direction API ماتریس فاصله / Distance Matrix API فروشنده دوره‌گرد / TSP API نگاشت نقطه بر نقشه / Map Matching API جستجو / Search API تبدیل آدرس به موقعیت / Geocoding API تبدیل موقعیت به آدرس / Reverse Geocoding API نقشه استاتیک / Static Map API …

کامپوننت mapbox-gl React ادامه »

رسم مسیر بر روی نقشه با استفاده از کتابخانه mapboxgl

مستندات وب سرویس‌ها (APIs) مسیریابی (خودرو + موتورسیکلت) / Direction API ماتریس فاصله / Distance Matrix API فروشنده دوره‌گرد / TSP API نگاشت نقطه بر نقشه / Map Matching API جستجو / Search API تبدیل آدرس به موقعیت / Geocoding API تبدیل موقعیت به آدرس / Reverse Geocoding API نقشه استاتیک / Static Map API …

رسم مسیر بر روی نقشه با استفاده از کتابخانه mapboxgl ادامه »

افزودن آیکون شخصی سازی شده به نقشه با استفاده از کتابخانه mapboxgl

مستندات وب سرویس‌ها (APIs) مسیریابی (خودرو + موتورسیکلت) / Direction API ماتریس فاصله / Distance Matrix API فروشنده دوره‌گرد / TSP API نگاشت نقطه بر نقشه / Map Matching API جستجو / Search API تبدیل آدرس به موقعیت / Geocoding API تبدیل موقعیت به آدرس / Reverse Geocoding API نقشه استاتیک / Static Map API …

افزودن آیکون شخصی سازی شده به نقشه با استفاده از کتابخانه mapboxgl ادامه »

افزودن مارکر به نقشه با استفاده از کتابخانه mapboxgl

مستندات وب سرویس‌ها (APIs) مسیریابی (خودرو + موتورسیکلت) / Direction API ماتریس فاصله / Distance Matrix API فروشنده دوره‌گرد / TSP API نگاشت نقطه بر نقشه / Map Matching API جستجو / Search API تبدیل آدرس به موقعیت / Geocoding API تبدیل موقعیت به آدرس / Reverse Geocoding API نقشه استاتیک / Static Map API …

افزودن مارکر به نقشه با استفاده از کتابخانه mapboxgl ادامه »

رسم مسیر بر روی نقشه با استفاده از کتابخانه OpenLayers

مستندات وب سرویس‌ها (APIs) مسیریابی (خودرو + موتورسیکلت) / Direction API ماتریس فاصله / Distance Matrix API فروشنده دوره‌گرد / TSP API نگاشت نقطه بر نقشه / Map Matching API جستجو / Search API تبدیل آدرس به موقعیت / Geocoding API تبدیل موقعیت به آدرس / Reverse Geocoding API نقشه استاتیک / Static Map API …

رسم مسیر بر روی نقشه با استفاده از کتابخانه OpenLayers ادامه »