کامپوننت ReactJS OpenLayers نسخه 2.0.16

پـیش نیازها

برای استفاده از کیت توسعه‌ی نقشه وب ابتدا بایستی از طریق ثبت نام رایگان در پنل توسعه‌دهندگان نشان، اقدام به دریافت کلید دسترسی برای (API Key) برای وب‌سایت یا اپلیکیشن تحت وب خود نمایید.

با وجود اینکه این کامپوننت بر پایه‌ی کتابخانه Openlayers بنا شده، برای استفاده با تنظیمات پیش فرض نقشه یا حتی کمی فراتر، نیاز به داشتن دانشی از این کتابخانه ندارید. ولی برای استفاده‌های شخصی سازی شده تر، می‌توانید از امکانات این کتابخانه با استفاده از متغیر نقشه که در دسترس توسعه دهنده قرار داده می‌شود استفاده نمایید.

کامپوننت React نقشه و مسیریاب نشان، برای راحتی بیشتر توسعه‌دهنده‌های وب ایجاد گشته و با Api ساده،قابلیت‌های نقشه و سرویس‌های نشان را در اختیار توسعه دهندگان React قرار می‌دهد.
این کامپوننت از نقشه‌ی openlayers v5.3.0 استفاده می‌نماید. برای شخصی‌سازی کردن بیشتر نقشه، می‌توانید از داکیومنت‌های رسمی openlayers نیز استفاده نمایید.

       https://openlayers.org/en/v5.3.0/doc/

راه اندازی نقشه

نحوه نصب

مطمئن شوید که ورژن بروز Node.js را نصب دارید. سپس از یکی از راه های زیر برای نصب پکیج از npm اقدام کنید.

      npm install @neshan-maps-platform/react-openlayers --save
    
      yarn add @neshan-maps-platform/react-openlayers
    

TypeScript

اگر پروژه‌یتان از ‌TypeScript پشتیبانی می‌کند @neshan-maps-platform/react-openlayers بر روی TypeScript نوشته شده و به طور کامل Type های کامپوننت را تعریف و ارائه می‌کند. برای اینکه از تایپ‌های نقشه openlayers که در کامپوننت استفاده می‌شود هم استفاده کنید، از دستور زیر، Type های openlayers را نصب کنید.

      npm install –save-dev @types/ol@5
    
      yarn add -D @types/ol@5
    

نحوه استفاده

پس از نصب در پروژه‌تان، می‌توانید هر تعداد نقشه که می‌خواهید را در هر پروژه‌ی React18 استفاده کنید. به خاطر داشته باشید، هر نقشه برای راه اندازی اولیه و نمایش حداقل امکانات، به یک کلید نقشه نیاز دارد.

مثال راه اندازی را ببینید.

      import NeshanMap from "@neshan-maps-platform/react-openlayers"
import "@neshan-maps-platform/react-openlayers/dist/style.css"


function App() {
 return <NeshanMap
    mapKey="YOUR_MAP_KEY"
></NeshanMap>
}


export default App
    

API: Openlayers

این کامپوننت از نسخه یکپارچه شده‌ی نقشه‌ی openlayers v5.3.0 استفاده می‌کند. برای شخصی‌سازی کردن بیشتر نقشه، می‌توانید از داکیومنت‌های رسمی openlayers نیز استفاده بکنید.

مستندات openlayers

Component Props

Global

#mapKey*

کلید نقشه که در پروفایل خود در قسمت کلید های دسترسی دریافت نمایید.


poi: true

#center

مرکز نقشه در هنگام شروع.
در صورتی که تعیین نشود، نقشه از کاربر اجازه دسترسی به موقعیت گرفته و آن را مرکز نقشه قرار می‌دهد.
مثال را ببینید.


  center: CoordsObj
  interface CoordsObj
  {
    latitude: number,
    longitude: number,
  }
           

#onInit

تابعی که پس از ایجاد شدن نقشه فراخوانی می‌شود و شما می‌توانید اکشن‌های مورد نیاز خود را داخل آن انجام دهید. این تابع دو ورودی می‌گیرد که ورودی اول آن خود آبجکت نقشه و ورودی دوم آن کتابخانه‌ی یکپارچه شده‌ی openlayers است.
مثال را ببینید.


  onInit?: (ol: Ol,map: OlMap) => void

#scale

میزان ریزی یا درشتی ابعاد اجزای نقشه متناسب با یکدیگر

 scale?: number
بخش تنظیمات لایه ها

#zoom

 میزان زوم نقشه در هنگام شروع

 zoom?: number

#poi

 نمایش یا عدم نمایش مکانها روی نقشه

 poi?: boolean

#traffic

نمایش یا عدم نمایش خطوط ترافیک

 traffic?: boolean

#defaultType

استایل نقشه در هنگام شروع

 مثال را ببینید.

 
defaultType?: MapType

type MapType = 
  |"neshan"
  |"dreamy"
  |"dreamy-gold"
  |"standard-night"
  |"standard-day"
  |"osm-bright"
Methods

توابع و متغیر هایی که می‌توانید خارج از کامپوننت به آن ها دسترسی داشته باشید را در اختیارتان قرار می‌دهد.
 مثال را ببینید.

#mapRef.mapContainer

المان html ای که نقشه در آن قرار دارد.

 
mapContainer : HTMLDivElement

#mapRef.ol

پکیج یکپارچه شده‌ی openlayers. منظور از یکپارچه شده این است که برای مثال اگر در داکیومنت های openlayers، گفته شده که تابع fromLonLat را باید از پوشه‌ی proj پکیج import کنید:

Import { fromLonLat } from “ol/proj”

به جای این طریق در ol یکپارچه شده، باید این تابع را به صورت

ol.proj.fromLonLat

فراخوانی نمایید.

 
ol?: Ol

#mapRef.map

نقشه‌ی ایجاد شده روی openlayers.

 
map?: OlMap | null

#mapRef.isInitiated

وضعیت نقشه که آیا ایجاد شده‌است یا خیر.

 
isInitiated: boolean
متدهای نقشه (olMap)​

نقشه‌ای که در اختیار توسعه‌دهنده قرار داده می‌شود، چند متد به شرح زیر بیشتر از نقشه‌ی پایه‌ی openlayers دارد.

#olMap.setMapType

پس از ایجاد شدن نقشه، می‌توانید نوع نقشه را با این تابع تغییر دهید.

مثال را ببینید.

 
setMapType(value: MapType): void

#olMap.switchPoiLayer

پس از ایجاد شدن نقشه، می‌توانید نمایش نقاط نقشه را با این تابع خاموش و روشن کنید.

 
switchPoiLayer(value: boolean): void

#olMap.switchTrafficLayer

پس از ایجاد شدن نقشه، می‌توانید نمایش ترافیک نقشه را با این تابع خاموش و روشن کنید.

 
switchTrafficLayer(value: boolean): void

مثالها:

شروع نقشه:
      import NeshanMap from "@neshan-maps-platform/react-openlayers"
import "@neshan-maps-platform/react-openlayers/dist/style.css"


function App() {
 return <NeshanMap
    mapKey="YOUR_MAP_KEY"
></NeshanMap>
}


export default App
    
مرکز نقشه و زوم:
      

import NeshanMap from "@neshan-maps-platform/react-openlayers"
import "@neshan-maps-platform/react-openlayers/dist/style.css"


function App() {
 return <NeshanMap
    	mapKey="YOUR_MAP_KEY"
   center={{ latitude: 35.7665394, longitude: 51.4749824 }}
    	zoom={14}
></NeshanMap>
}


export default App
    
استفاده از ol یکپارچه، onInit، mapRef و متد های نقشه:
      import { useEffect, useRef, useState } from "react"
import NeshanMap from "@neshan-maps-platform/react-openlayers"
// If you want to use ol types like below, your project has to support typescript.
import type { NeshanMapRef, OlMap, Ol } from "@neshan-maps-platform/react-openlayers"


function App() {
 const mapRef = useRef<NeshanMapRef | null>(null)


 const [ol, setOl] = useState<Ol>()
 const [olMap, setOlMap] = useState<OlMap>()


 const onInit = (ol: Ol, map: OlMap) => {
  setOl(ol)
  setOlMap(map)


  setTimeout(() => {
   const view = map.getView()
   view.animate({
    center: ol.proj.fromLonLat([51.36281969540723, 35.69672648316882]),
    zoom: 12,
    duration: 1000,
   })
  }, 2000)
 }


 useEffect(() => {
  const interval = setInterval(() => {
   if (mapRef.current?.map) {
    mapRef.current?.map.setMapType("standard-night")
    clearInterval(interval)
   }
  }, 1000)
  return () => clearInterval(interval)
 }, [])


 return (
  <>
   <NeshanMap
    mapKey="YOUR_MAP_KEY"
    defaultType="neshan"
    center={{ latitude: 35.7665394, longitude: 51.4749824 }}
    style={{ height: "48vh", width: "100%" }}
    onInit={onInit}
    zoom={13}
   ></NeshanMap>
   <hr />
   <NeshanMap
    ref={mapRef}
    mapKey="YOUR_MAP_KEY"
    traffic={false}
    defaultType="dreamy"
    style={{ height: "48vh", width: "100%" }}
   ></NeshanMap>
  </>
 )
}


export default App
    

:پس از چند لحظه

استایل نقشه در هنگام شروع:
      <NeshanMap
    	mapKey="YOUR_MAP_KEY"
   center={{ latitude: 35.69672648316882, longitude: 51.36281969540723 }}
    	defaultType="standard-night">
</NeshanMap>

    
فهرست مطالب این صفحه