وب‌سرویس جستجو

سرویس جستجوی مکان محور

سرویس جست و جوی مکان محور Search-API

برای جستجوی نام خیابان‌ها، نام‌های قدیمی، اماکن و کسب و کارهای ثبت‌شده بر روی نقشه (Location Based Search API) می‌توانید از وب‌سرویس جستجوی نشان استفاده کنید. این وب‌سرویس بهترین نتایج ممکن را با توجه به نقطه‌ی مرجع (طول و عرض جغرافیایی مکانی که جستجو بایستی حول آن انجام شود) در اختیار شما قرار می‌دهد. در پاسخ به هر درخواست جستجو حداکثر ۳۰ نتیجه‌ی مرتبط توسط وب‌سرویس برگردانده می‌شود. وب سرویس جستجوی مکان محور نقشه نشان یکی از کامل‌ترین سرویس‌های جستجو مبتنی بر موقعیت ایرانی می‌باشد. این سرویس با پشتیبانی کامل از زبان فارسی و نگارش‌های مختلف از حروف فارسی، با توجه به موقعیت جغرافیایی مورد نظر شما (نقطه مرجع) بهترین نتایج را به صورت مرتب‌شده بر اساس فاصله تا آن نقطه مرجع در پاسخ باز می‌گرداند.
نقطه مرجع در این سرویس می‌تواند موقعیت جاری کاربر یا مرکز نقشه‌ای که کاربر مشاهده می‌کند باشد. این نقطه باید به‌صورت طول و عرض جغرافیایی (Latitude & Longitude) ارسال گردد.

پارامتر نقطه‌ی مرجع به شما کمک می‌کند نتایج بهتری را در خروجی داشته باشید. با توجه به معماری سرویس جستجوی مکان‌محور نشان، شما محدودیتی در دریافت نتایج بسیار دور از نقطه‌ی مرجع (به عنوان مثال در شهری دیگر) را نیز نخواهید داشت. این نقطه می‌تواند مکان جغرافیایی کاربر نهایی شما یا مرکز نقشه‌ای که مشاهده می‌کند باشد.

شیوه‌ی فراخوانی:
GET:
	https://api.neshan.org/v1/search?term=YOUR_SEARCH_TERM&lat=LATITUDE&lng=LONGITUDE
Headers:
	Api-Key: YOUR_API_KEY
پارامتر های وروردی:
 • term: عبارت جستجو
 • lat: عرض جغرافیایی مرکز جستجو (latitude)
 • lng: طول جغرافیایی مرکز جستجو (longitude)
فرمت پاسخ:
{
  "count": 1,
  "items": [
    {
      "title": "حرم مطهر امام رضا (ع)",
      "address": "مشهد، خراسان رضوی",
      "neighbourhood": "حرم مطهر",
      "region": "مشهد، خراسان رضوی",
      "type": "religious",
      "category": "place",
      "location": {
        "x": 59.6157432,
        "y": 36.2880443
      }
    }
  ]
}
اجزای این پاسخ بصورت زیر می‌باشند:
 • count: تعداد رکوردهای یافت شده
 • items: آرایه‌ای از رکوردهای یافت شده که اجزای آن بصورت زیر می‌باشند:
  • title: عنوان نتیجه پیدا شده  
  • address: آدرس مکان یا معبر
  • neighbourhood: نام محله (در صورت وجود)
  • region: نام شهر و استان که با کاما به هم متصل شده‌اند
  • type: نوع رکورد یافت‌شده (به عنوان مثال مسجد، خیابان، بزگرراه، میدان و …)
  • category: دسته‌بندی اصلی رکورد یافت شده که یکی از مقادیر زیر می‌تواند باشد:
   • place: برای مکان
   • municipal: برای خیابان
   • region: برای شهر، روستا و استان‌ها
  • location: نقطه‌ی جغرافیایی رکورد یافت‌شده که از دو بخش تشکیل شده‌است:
   • x: طول جغرافیایی (longitude)
   • y: عرض جغرافیایی (latitude)
فهرست مطالب این صفحه