نقشه استاتیک با امکان رسم کمان بین مبدا و مقصد

۱- اولین قدم ثبت‌نام و دریافت Api Key از نوع سرویس است. کافیست در صفحه زیر فرم مربوطه را تکمیل کنید تا توکن کلید دسترسی ساخته شود و پس از یک دقیقه فعال شود.

۲- استفاده از آدرس زیر برای تولید تصویری از نقشه با ابعاد و موقعیت مودنظرتان:

https://api.neshan.org/v4/static/arc?key=YOUR_API_KEY&type=standard-night&from=46.298018,38.073362&to=60.649445,25.292741&width=600&height=600&dashed=true&color=%23FF0AA5&marker1Token=101139.nRmybq56&marker2Token=101139.nRmybq56
پارامترهای ورودی
  • key: کلید اختصاصی که از پنل توسعه‌دهندگان نشان دریافت کرده‌اید.
  • type: استایل نقشه که یکی از مقادیر neshan ، standard-day ، standard-night ، dreamly-gold ، dreamy و osm-bright می‌تواند باشد.
  • from:نقطه مبدا خط کمان که بصورت عرض و طول جغرافیایی و با یک ویرگول در بین آنها ارسال می‌شود.
  • to: نقطه مقصد خط کمان که بصورت عرض و طول جغرافیایی و با یک ویرگول در بین آنها ارسال می‌شود.
  • width: عرض تصویر موردنظر که حداکثر 1200 پیکسل می‌تواند باشد.
  • height: ارتفاع تصویر موردنظر که حداکثر 1200 پیکسل می‌تواند باشد.
  • dashed:  این پارامتر استایل خط کمان را مشخص می‌کند و اختیاری بوده و مقادیر آن true یا false می‌تواند باشد. در صورتی که این پارامتر true باشد، خط کمان به صورت خط‌چین نمایش داده می‌شود.
  • color: رنگ خط کمان را مشخص می‌کند، مقدار آن به صورت هگز وارد می شود.
  • marker1Token: آیکن ماکر مبدا کمان را مشخص می‌کند.مقدار آن توکن فایل آپلود شده در قسمت آیکن های پروفایل می باشد.
  • marker2Token: آیکن ماکر مقصد کمان را مشخص می‌کند.مقدار آن توکن فایل آپلود شده در قسمت آیکن های پروفایل می باشد.
خروجی تولید شده با ارسال درخواست:
رسم کمان بین دو نقطه در نقشه نشان
خروجی تولید شده با ارسال درخواست:

با مراجعه به صفحه ابزار رسم کمان می‌توانید به سادگی و با چند کلیک بر روی نقشه تصویر کمان بین دو نقطه را ایجاد نمائید و سپس در وب‌سایت یا اپلیکیشن خود استفاده نمایید.

فهرست مطالب این صفحه