کامپوننت Vue.js 3 – Openlayers

پـیش نیازها

برای استفاده از کیت توسعه‌ی نقشه وب ابتدا بایستی از طریق ثبت نام رایگان در پنل توسعه‌دهندگان نشان، اقدام به دریافت کلید دسترسی برای (API Key) برای وب‌سایت یا اپلیکیشن تحت وب خود نمایید.

با وجود اینکه این کامپوننت بر پایه‌ی کتابخانه Openlayers بنا شده، برای استفاده با تنظیمات پیش فرض نقشه یا حتی کمی فراتر، نیاز به داشتن دانشی از این کتابخانه ندارید. ولی برای استفاده‌های شخصی سازی شده تر، می‌توانید از امکانات این کتابخانه با استفاده از متغیر نقشه که در دسترس توسعه دهنده قرار داده می‌شود استفاده نمایید.

کامپوننت Vue.js نقشه پلتفرم نشان، برای راحتی بیشتر توسعه‌دهنده‌های وب ایجاد گشته و با Api ساده،قابلیت‌های نقشه و سرویس‌های نشان را در اختیار توسعه دهندگان قرار می‌دهد.

 در این کامپوننت قابلیت های زیر به صورت پیش فرض پیاده سازی شده است.

 • نمایش لایه نتورک بروز و همگام با نقشه مسیریاب نشان
 • نمایش لایه مکان‌ها روی نقشه 
 • نمایش لایه رنگ بندی ترافیک زنده مسیرها
 • پیاده سازی سرویس تبدیل نقطه جغرافیایی به آدرس
 • پیاده سازی سرویس جستجو

این کامپوننت از نقشه‌ی openlayers v8.1.0 استفاده می‌نماید. برای شخصی‌سازی کردن بیشتر نقشه، می‌توانید از داکیومنت‌های رسمی openlayers نیز استفاده نمایید.

 

vector2
vector1

راه اندازی نقشه

نحوه نصب

مطمئن شوید که ورژن بروز Node.js را نصب دارید. سپس از یکی از راه های زیر برای نصب پکیج از npm اقدام کنید.

این دستور تمام چیز هایی که برای اجرای پروژه به آن نیاز دارید را بر روی دستگاه شما نصب می‌کند.

      npm install @neshan-maps-platform/vue3-openlayers
npm install @neshan-maps-platform/ol
    
      yarn add @neshan-maps-platform/vue3-openlayers
yarn add @neshan-maps-platform/ol
    

نحوه استفاده

      <template>
  <div class="page">
    <NeshanMap
      defaultType="neshan"
      mapKey="YOUR_MAP_KEY"
      serviceKey="YOUR_SERVICE_KEY"
      :center="{latitude: 36.311559, longitude: 59.5870851}"
      :zoom="14"
      :poi="true"
      :traffic="true"
      @on-init="onInit"
    />
  </div>
</template>
<style>
  @import url("@neshan-maps-platform/vue3-openlayers/dist/style.css");
  html, body, .page, #app {
    width: 100%;
    height: 100%;
    display: block;
    padding: 0;
    margin: 0;
  }
</style>
    
      <script setup lang="ts">
import NeshanMap from "@neshan-maps-platform/vue3-openlayers"
import { Map } from "@neshan-maps-platform/ol"
import {fromLonLat} from '@neshan-maps-platform/ol/proj'

function onInit(map:Map) {
  const view = map?.getView()
  view?.animate({
    center: olProj.fromLonLat([59.5870851, 36.311559]),
    zoom: 11,
    duration: 1000,
  })
}
</script> 
    

پس از نصب در پروژه‌تان، می‌توانید هر تعداد نقشه که میخواهید را در هر صفحه‌ی دارای دسترسی به vuejs 3 استفاده کنید. به خاطر داشته باشید، هر نقشه برای راه اندازی اولیه و نمایش حداقل امکانات، به یک کلید نقشه نیاز دارد.

مثال راه اندازی را ببینید.

API: Openlayers

این کامپوننت از نسخه یکپارچه شده‌ی نقشه‌ی openlayers v8.1.0 استفاده می‌کند. برای شخصی‌سازی کردن بیشتر نقشه، می‌توانید از داکیومنت‌های رسمی openlayers نیز استفاده بکنید.

مستندات openlayers

Component Props

Global

#mapKey*

کلید نقشه که در پروفایل خود در قسمت کلید های دسترسی دریافت نمایید.

type: String,
required: true,

#serviceKey*

 کلید سرویس‌ها برای تبدیل نقطه به آدرس (Reverse) و جستجو (Search). برای مخفی ماندن کلید سرویس‌ها، می‌‎توانید به جای دادن این پارامتر، از دو پارامتر searchUrl و reverseUrl استفاده کنید و پاسخ وب سرویس ها را همانند انتظار، از طریق api خودتان باز گردانید.

type: String,
default: "",

#searchUrl*

مسیر وب سرویسی که می‌خواهید برای مخفی ماندن کلید سرویس، به هنگام جستجوی search صدا زده شود.
مثال  را ببینید.

type: String

مسیری که پس از دادن این url به کامپوننت، توسط کامپوننت صدا زده می‌شود، به صورت زیر است.

      const params = `?term=${term}&lat=${lat}&lng=${lng}`
   const url = searchUrl + params
    
      interface SearchResult {
 	count: number
 	items: PrimarySearchItem[]
}
interface PrimarySearchItem {
 		category: string
 		location: {
  			x: number
  			y: number
 		}
 		neighbourhood: string
 		region: string
 		title: string
 		type: string
 		address: string
}

    

#reverseUrl*

مسیر وب سرویسی که می‌خواهید برای مخفی ماندن کلید سرویس، به هنگام جستجوی reverse صدا زده شود.
مثال را ببینید.

type: String

مسیری که پس از دادن این url به کامپوننت، توسط کامپوننت صدا زده می‌شود، به صورت زیر است.

      const params = `?lat=${lat}&lng=${lng}`
   const url = reverseUrl + params
    
      interface PrimaryReverseResult {
 		city: NuString
 		district: NuString
 		formatted_address: NuString
 		in_odd_even_zone: boolean
 		in_traffic_zone: boolean
 		municipality_zone: NuString
 		neighbourhood: NuString
 		place: NuString
 		route_name: NuString
 		route_type: null | RouteTypes
 		state: NuString
 		status: NuString
 		village: NuString
}


type NuString = null | string
    

#center

مرکز نقشه در هنگام شروع.
در صورتی که تعیین نشود، نقشه از کاربر اجازه دسترسی به موقعیت گرفته و آن را مرکز نقشه قرار می‌دهد.
مثال را ببینید.

      type: Object as PropType<CoordsObj
default: null,

interface CoordsObj {
 		latitude: number
 		longitude: number
}
    

#reverseOnClick

انجام یا عدم انجام reverse geocoding در هنگام کلیک روی نقشه (در صورت true بودن، کلید سرویس باید موجود باشد)


  	type: Boolean,
  	default: true,

#scale

میزان ریزی یا درشتی ابعاد اجزای نقشه متناسب با یکدیگر – مثال را ببینید.

 	type: Number,
  default: 1,

#viewType

نوع نمایش نقشه که در حالت عادی به طور خودکار برای پلتفرم های دسکتاپ و موبایل متغیر است.

      type: String as PropType<ViewType>
type ViewType = undefined | 'desktop' | 'mobile'
    

بخش تنظیمات لایه ها (Layers Section)

#hideLayers

عدم نمایش بخش لایه‌ها – مثال را ببینید.

type: Boolean

#zoom

 میزان زوم نقشه در هنگام شروع

type: Number,
default: 12,

#poi

 نمایش یا عدم نمایش مکانها روی نقشه – مثال را ببینید.

type: Boolean,
default: true,

#traffic

نمایش یا عدم نمایش خطوط ترافیک – مثال را ببینید.

type: Boolean,
default: true,

#defaultType

استایل نقشه در هنگام شروع

 
type: String as PropType,
default: "neshan",

type MapType = 
  |"neshan"
  |"dreamy"
  |"dreamy-gold"
  |"standard-night"
  |"standard-day"
  |"osm-bright"

#mapTypes

 آرایه‌ای از استایل های نقشه هایی که می‌خواهید در لایه‌ها نمایش داده شوند. – مثال را ببینید.

        	type: Array as PropType<MapType[]>,
  	default: ["neshan", "dreamy", "dreamy-gold", "standard-night" ,"standard-day", "osm-bright"]
    

#desktopLayersClass

 تغییر کلاس بخش لایه‌ها برای حالت دسکتاپ – مثال را ببینید.

      type: [String, Array, Object]
    

#mobileLayersClass

 تغییر کلاس بخش لایه‌ها برای حالت موبایل

      type: [String, Array, Object]
    

#desktopLayersStyle

تغییر استایل بخش  لایه‌ها برای حالت دسکتاپ – مثال را ببینید.

      type: Object
    

#mobileLayersStyle

تغییر استایل بخش  لایه‌ها برای حالت موبایل – مثال را ببینید.

      type: Object
    
Markers and Results

#persistantPopupContainerClass

تغییر کلاس پاپ آپ دائم (هنگامی که کاربر کلیک می‌کند)

      type: [String, Array, Object]
    

#temporaryPopupContainerClass

تغییر کلاس پاپ آپ موقت (هنگامی که کاربر با موس هاور می‌کند)

      type: [String, Array, Object]
    

#temporaryPopupContainerStyle

تغییر استایل پاپ آپ موقت

      type: Object
    

#persistantPopupContainerStyle

تغییر استایل پاپ آپ دائم

      type: Object
    

#hideLayers

عدم نمایش لایه‌ها – مثال را ببینید.

      type: Boolean
    

#hideSearchContainer

عدم نمایش بخش سرچ و نتایج – مثال را ببینید.

      type: Boolean
    

#markersIconCallback

تابعی که با آن می‌توانید آیکن هر آیتم نتیجه را تغییر دهید. این تابع در ورودی خود، ویژگی های هر نقطه پیش از ایجاد شدن را گرفته و سه ویژگی iconScale, src, anchor برای شکل، اندازه و محل آیکن را باید تحویل دهد. در صورت خالی بودن، آیکن های پیشفرض قرارداده می‌شوند.

ورودی تابع: آبجکتی شامل

 • iconUrl: مسیر url پیشفرض تصویر مارکر را نشان می‌دهد.
 • iconScale: نسبت پیشفرض اندازه نمایش داده شده آیکن به اندازه فایل اصلی آیکن.
 • text:متن پاپ آپ آیکن (برای مارکر های سرچ)
 • coords: موقعیت مکانی آیکن
 • isReverseMarker: اینکه آیا مارکر، مارکر ریورس است یا خیر

پاسخی که این تابع با این ورودی می‌‍دهد، باید یک آبجکت، شامل سه متغیر زیر باشد:

 • iconScale: نسبت پیشفرض اندازه نمایش داده شده آیکن به اندازه فایل اصلی آیکن
 • src: مسیر جدیدی که فایل آیکن دلخواهتان در آن قرار دارد.
 • anchor: محل قرار گیری آیکن نسبت به نقطه مختصات. مقدار پیشفرض: [0.5, 0.5]

مثال را ببینید

      type: Function as PropType<MarkersIconCallback>


type MarkersIconCallback = (
 	point: CreateMarkersPointsItem
) => CreateIconProps


interface CreateMarkersPointsItem {
 	iconUrl?: string
 	iconScale?: number
 	text?: string
 	coords: Ol.Coordinate
	isReverseMarker?: boolean
}


interface CreateIconProps {
 	iconScale?: number
 	src?: string
 	anchor?: [number, number]
}

    

#markerHoverCallback

تابعی که پس از هاور شدن موس روی مارکر ها اجرا می‌شود.

      type: Function as PropType<MarkerHoverCallback>
    

#popupOnMarkerHover

نمایش یا عدم نمایش پاپ آپ در هنگام هاور شدن موس روی مارکر

      type: Boolean,
default: true,
    

#popupOnResultHover

نمایش یا عدم نمایش پاپ آپ در هنگام هاور شدن موس روی نتایج لیست

      type: Boolean,
default: true,
    

#zoomOnMarkerClick

زوم یا عدم زوم  روی نقشه در هنگام کلیک روی مارکر

      type: Boolean,
default: true,
    

#zoomOnResultClick

زوم یا عدم زوم روی نقشه در هنگام کلیک روی نتایج لیست

      type: Boolean,
default: true,
    

#cluster

کلاستر کردن یا نکردن مارکر ها بعد از میزان مشخصی کم شدن زوم نقشه

مثال را ببینید.

      type: Boolean,
default: true,
    

#clusterThreshold

میزان زومی که با گذر از آن، در صورت “cluster=”true، مارکر های نزدیک، کلاستر می‌شوند.

      type: Boolean,
default: true,
    

رویدادها (Events)

# @on-click

هنگام کلیک روی نقشه، از کامپوننت نقشه emit می‌شود. آبجکتی از پارامتر های زیر را به callback ای که شما به آن می‌توانید بدهید، پاس می‌دهد.

Emits:

 • event: ایونتی که توسط خود emit ، openlayers می شود.
 • marker: در صورت ایجاد مارکر بر روی نقشه، مقدار جدید آن برگردانده می‌شود.
 • point:نقطه‌ای که روی آن کلیک شده.
 • apiData: جوابی که از وب سرویس reverse در صورت صدا شده شدن گرفته شده.
 • map:نقشه‌ای که روی آن کلیک شده، در صورت وجود.
 • selectedFeature: مارکری که روی آن کلیک شده، در صورت وجود.
      "on-click": {
  event?: ol.MapBrowserEvent
  marker?: ol.layer.Vector
  point?: ol.Coordinate
  apiData?: PrimaryReverseResult
  map: OlMap | null
  selectedFeature?: ol.Feature
}


interface OlMap extends ol.Map {
  setMapType(value: MapType): void
  switchPoiLayer(value: boolean): void
  switchTrafficLayer(value: boolean): void
}
    

# @on-zoom

هنگام زوم روی نقشه، مقدار جدید زوم را emit میکند.

Emits: مقدار زوم جدید:

"on-zoom": number

# @on-result-hover

ایونتی که پس از هاور شدن موس روی نتایج (در لیست) اجرا میشود. آبجکتی از پارامتر های زیر را به callback ای که شما به آن می‌توانید بدهید، پاس می‌دهد.

Emits:

 • item: آیتمی که روی آن هاور شده است.
 • cluster: کلاستری که مربوط به این آیتم هست. در صورت وجود.
 • marker:مارکری که مربوط به این آیتم هست.
      "on-result-hover": {
  item: SearchItem
  cluster: Ol.Feature
  marker: Ol.Feature
}


interface SearchItem extends PrimarySearchItem {
  mapCoords: Ol.Coordinate
  iconUrl: string
}
    

# @on-result-click

ایونتی که پس از کلیک روی نتایج (در لیست) اجرا میشود.

Emits: آیتمی که روی آن کلیک شده

"on-result-click": SearchItem
Methods

توابع و متغیر هایی که می‌توانید خارج از کامپوننت به آن ها دسترسی داشته باشید را در اختیارتان قرار می‌دهد.

#search

تابعی است که آبجکتی از دو متغیر term و coords میگیرد و عمل سرچ نقشه را انجام می‌دهد.

      const search: ({ term, coords }: SearchProps, options?: SearchOptions) =>
Promise<{
  	markers: layer.Vector;
  	data: SearchResult;
} | undefined>


interface SearchProps {
 		term: string
 		coords?: ol.Coordinate
}


type ol.Coordinate = [number, number]


interface SearchResult {
 	count: number
 	items: PrimarySearchItem[]
}

    
 • term: متنی که می‌خواهید حول آن جستجو انجام شود.
 • coords: مختصاتی که می‌خواهید حول آن جستجو انجام شود. در صورتی که این مختصات مشخص نشود، مختصات حول مارکر ریورس و در صورت وجود نداشتن این مارکر، حول مرکزی که به نقشه داده شده است انجام می‌شود.

مثال را ببینید.

#reverse

تابعی‌است که مختصات نقطه و آبجکتی از چند آپشن را از کاربر می‌گیرد و عمل reverse نقشه را انجام می‌دهد.

      const	reverseOnPoint: (coords: Coordinate, { useMarker, usePopup,
customText }?: ReverseOnPointOptions) => Promise<{
		marker: ol.layer.Vector | null;
 	coords: ol.Coordinate;
 	data: PrimaryReverseResult;
}


interface ReverseOnPointOptions {
 	useMarker?: boolean
 	usePopup?: boolean
 	customText?: string
}

    
 • coords: مختصاتی که می‌خواهید با وب سرویس reverse ، اطلاعات خیابان آن را نمایش دهید.
 • useMarker: مختصاتی که می‌خواهید با وب سرویس reverse ، اطلاعات خیابان آن را نمایش دهید.
 • usePopup: اینکه آیا میخواهید از پاپ آپ استفاده کنید یا از استایل متن پیشفرض openlayers
 • customText: اگر نمی‌خواهید از متنی که وب سرویس ریورس ، بازگردانده در بالای مارکر استفاده کنید و متن جایگزین دیگری دارید.

#mapRef.mapContainer

المان html ای که نقشه در آن قرار دارد.

#state

آبجکتی‌است از متغیر های مهم نقشه که می‌توانید آن ها را خوانده یا تغییر دهید.

توضیحات نوع نام متغیر
مارکری که برای نمایش اطلاعات، روی آن کلیک و انتخاب شده SelectedMarker selectedMarker
مارکر اصلی reverse Ol.layer.Vector | null mainMarker
مختصات مارکر اصلی reverse Ol.Coordinate | null mainMarkerCoords
نتیجه آخرین وب سرویس reverse توسط نقشه ReverseResult | null reverseResult
مارکر های search Ol.layer.Vector | null searchMarkers
نتیجه آخرین وب سرویس search توسط نقشه SearchItem[] searchResults
آبجکت overlay برای پاپ آپ موقت. هنگام هاور شدن موس Ol.Overlay | null overlay
آبجکت overlay برای پاپ آپ دائم. هنگام کلیک موس Ol.Overlay | null persistentOverlay
المنت پاپ آپ موقت در dom HTMLDivElement | null popupContainer
المنت پاپ آپ دائم در dom HTMLDivElement | null persistentContainer
فعال و باز شدن بخش search boolean drawerActivation
نمایان شدن بخش جزئیات در حالت desktop boolean drawerShowDetails
نمایان شدن بخش جزئیات در حالت mobile boolean mobileDrawerShowDetails
آبجکت api برای ارسال وب سرویس های search و reverse Api | null api
خط لودینگ به هنگام استفاده از وب سرویس search boolean searchLoading
خط لودینگ به هنگام استفاده از وب سرویس reverse boolean reverseLoading
المنت نقشه در dom HTMLDivElement | null mapContainer
نقشه‌ی مورد استفاده کامپوننت و ساخته شده توسط openlayers OlMap | null map
استایل فعال فعلی نقشه MapType mapType
میزان زوم فعلی نقشه number zoom
فعال یا غیر فعال بودن لایه poi boolean poiLayer
فعال یا غیر فعال بودن لایه traffic boolean trafficLayer
نوع نمایش حال حاضر نقشه بین حالات desktop و mobile ViewType viewType
میزان بزرگنمایی اجزای نقشه number scale
      type SelectedMarker = ReverseResult | SearchItem | null


interface ReverseResult extends PrimaryReverseResult {
 		mapCoords: Ol.Coordinate
}


interface Api {
 		REVERSE: (lng: number, lat: number) => Promise<PrimaryReverseResult>
 		SEARCH: (term: string, coords: Ol.Coordinate) =>
			Promise<SearchResult>
}

    

مثالها:

شروع نقشه:
      <template>
  <div class="page">
    <NeshanMap
      defaultType="neshan"
      mapKey="YOUR_MAP_KEY"
      serviceKey="YOUR_SERVICE_KEY"
      :center="{latitude: 36.311559, longitude: 59.5870851}"
      :zoom="14"
      :poi="true"
      :traffic="true"
      @on-init="onInit"
    />
  </div>
</template>
<style>
  @import url("@neshan-maps-platform/vue3-openlayers/dist/style.css");
  html, body, .page, #app {
    width: 100%;
    height: 100%;
    display: block;
    padding: 0;
    margin: 0;
  }
</style>

<script setup lang="ts">
import NeshanMap from "@neshan-maps-platform/vue3-openlayers"
import { Map } from "@neshan-maps-platform/ol"
import {fromLonLat} from '@neshan-maps-platform/ol/proj'

function onInit(map:Map) {
  const view = map?.getView()
  view?.animate({
    center: olProj.fromLonLat([59.5870851, 36.311559]),
    zoom: 11,
    duration: 1000,
  })
}
</script>

    
مرکز نقشه و زوم:
      <NeshanMap
   :mapKey="process.env.MAP_KEY"
   :center="{ latitude: 35.70222201840939, longitude: 51.35178336960962 }"
   :zoom="15"
 />

    
تغییر مسیر وب سرویس search:
      <NeshanMap
   :mapKey="process.env.MAP_KEY"
   :center="{ latitude: 35.70222201840939, longitude: 51.35178336960962 }"
   :zoom="15"
 />

    
تغییر scale:
      <NeshanMap
   :mapKey="process.env.MAP_KEY"
	:serviceKey="process.env.SERVICE_KEY"
   :scale="0.5"
 />

    
عدم نمایش بخش لایه‌ها:
      <NeshanMap
	:mapKey="process.env.MAP_KEY"
	hide-layers
/>
    
تغییر لایه‌ی های poi، traffic و استایل پیشفرض نقشه:
      <NeshanMap
   :mapKey="process.env.MAP_KEY"
   :center="{ latitude: 35.69672648316882, longitude: 51.36281969540723 }"
   :zoom="19"
/>

    
      <NeshanMap
   :mapKey="process.env.MAP_KEY"
   :center="{ latitude: 35.69672648316882, longitude: 51.36281969540723 }"
   :poi="false"
   :traffic="false"
   default-type="standard-night"
   :zoom="19"
/>

    

 

 

محدود کردن استایل های مورد استفاده در نمایش نقشه:
      <NeshanMap
   :mapKey="process.env.MAP_KEY"
   :center="{ latitude: 35.69672648316882, longitude: 51.36281969540723 }"
   :map-types="['neshan', 'osm-bright', 'dreamy-gold']"
/>

    
تغییر کلاس بخش لایه‌ها:
      <template>
  <NeshanMap
   :mapKey="process.env.MAP_KEY"
   desktop-layers-class="my-grey-theme"
  />
</template>


<style lang="scss">
  @import url("@neshan-maps-platform/vue3-openlayers/dist/style.css");


.my-grey-theme {
 	background-color: grey !important;
 	color: white;
 	& div[selected="true"] {
  		color: burlywood !important;
  		img {
   			border-color: burlywood !important;
  		}
 	}
}
</style>
    
عدم نمایش بخش سرچ و نتایج و لایه‌ها:
      NeshanMap
   :mapKey="process.env.MAP_KEY"
   :center="{ latitude: 35.69672648316882, longitude: 51.36281969540723 }"
   :hide-search-container="true"
:hide-layers="true"
/>

    
تغییر مارکر های روی نقشه:
      <NeshanMap
   :mapKey="process.env.MAP_KEY"
   :serviceKey="process.env.SERVICE_KEY"
   :center="{ latitude: 35.69672648316882, longitude: 51.36281969540723 }"
   :markers-icon-callback="markersIconCallback"
/>


<script lang="ts">
import NeshanMap from "@neshan-maps-platform/vue3-openlayers"
import { defineComponent } from "vue"


export default defineComponent({
 	components: {
  		NeshanMap,
 	},
	…
methods: {
  		markersIconCallback(point: CreateMarkersPointsItem) {
   			if (point.isReverseMarker) {
    			return {
     				src: "https://img.icons8.com/arcade/344/experim
					ental-marker-arcade.png"
    			}
   			} else {
    			return {
     				src: "https://img.icons8.com/fluency/344/find-cli
						nic.png",
     				iconScale: 0.05
    			}
   			}
  		}
 	},


})
</script>
<style lang="scss">
  @import url("@neshan-maps-platform/vue3-openlayers/dist/style.css");
</style>
    
کلاستر ها:
      NeshanMap
   :mapKey="process.env.MAP_KEY"
   :serviceKey="process.env.SERVICE_KEY"
   :center="{ latitude: 35.69672648316882, longitude: 51.36281969540723 }"
   :cluster="true"
/>

    
      <NeshanMap
   :mapKey="process.env.MAP_KEY"
   :serviceKey="process.env.SERVICE_KEY"
   :center="{ latitude: 35.69672648316882, longitude: 51.36281969540723 }"
   :cluster="false"
/>

    

 

 

استفاده از متد search کامپوننت:
      <template>
  <NeshanMap
   ref="myMap"
   :mapKey="Process.env.MAP_KEY"
   :serviceKey="Process.env.SERVICE_KEY"
/>
</template>


<script lang="ts">
import NeshanMap from "@neshan-maps-platform/vue3-openlayers"
import { defineComponent } from "vue"


export default defineComponent({
 	components: {
  		NeshanMap,
 	},
	…
mounted () {
  		const myMap: InstanceType<typeof NeshanMap> = this.$refs.myMap as any
  		myMap.search({
   			term: "آتش نشانی"
  		})
 	}
})
</script>
<style lang="scss">
  @import url("@neshan-maps-platform/vue3-openlayers/dist/style.css");
</style>
    
فهرست مطالب این صفحه