شروع به کار با کیت توسعه iOS

پـیش نیازها

برای استفاده از کیت توسعه‌ی iOS ابتدا بایستی از طریق ثبت نام رایگان در پنل توسعه‌دهندگان نشان، اقدام به دریافت فایل لایسنس (neshan.license) برای اپلیکیشن خود نمایید.

جهت ایجاد فایل لایسنس بایستی Bundle Identifier اپلیکیشن خود را در قسمت مربوطه وارد کنید و سپس فایل neshan.license را دریافت کنید

در اولین قدم لازم است از طریق Terminal سیستم عامل خود و با استفاده از دستور زیر اقدام به نصب Cocoapods نمایند

Installing Cocoapods Dependency Manager
sudo gem install cocoapods

راه‌اندازی اپلیکیشن

۱- نصب SDK از طریق افزودن dependency نشان در Podfile. برای این کار باید دستور زیر را در فایل Podfile قرار دهید:

pod 'NeshanMobileSDK', '~> 0.9.5'

۲- از طریق Terminal وارد مسیر پروژه خود شوید و دستور زیر را وارد کنید:

pod install

این دستور تمامی Dependency های موجود در Podfile را نصب میکند و از این پس در پروژه قابل استفاده هستند.

۳- پروژه خود را با اجرای فایل ProjectName.xcworkspace در نرم افزار xcode باز کنید.

۴- از قسمت تنظیمات پروژه و با استفاده از Bundle Identifier که برای پروژه خود تعیین کردید اقدام به دریافت فایل neshan.license کنید.

5- یک فایل از نوع header file در پروژه ایجاد می‌کنیم و در آن نام هدر فایل اصلی نشان را اضافه و تغییرات را ذخیره می‌کنیم.

#import <NeshanMobileSDK/NeshanMobileSDK.h>

iOS_headerFile افزودن هدر های نشان
iOS_headerFile2 افزودن هدر های نشان

6- به قسمت build setting پروژه رفته و در قسمت Objective-C Bridging Header آدرس فایل هدری را که ساختیم را می‌نویسیم و تغییرات را ذخیره می‌کنیم.

$(SRCROOT)/مسیر فایل هدر/نام پروژه/Neshan_Bridge.h

به طور مثال:

$(SRCROOT)/sampleSDK/Neshan_Bridge.h

7- در قسمت Main.storyboard یک view جدید تعریف کنید.

8- در کد اپلیکیشن خود و در فایل ViewController.swift، یک شئ از نوع NTMapView بسازید و پس از اعمال تغییرات دلخواه در این شئ، view که ایجاد کرده بودیم را برابر با آن قرار می‌دهیم.

:Swift example
class ViewController: UIViewController {
  var mapview:NTMapView?

  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    // Do any additional setup after loading the view, typically from a nib.

    mapview = NTMapView();
    let neshan = NTNeshanServices.createBaseMap(NTNeshanMapStyle.NESHAN)
    mapview?.getLayers().add(neshan)

    let neshan2 = NTNeshanServices.createTrafficLayer()
    mapview?.getLayers().add(neshan2)

    let neshan3 = NTNeshanServices.createPOILayer(false)
    mapview?.getLayers().add(neshan3)

    mapview?.setFocalPointPosition(NTLngLat(x:59.2,y:36.5), durationSeconds: 0.4)
    mapview?.setZoom(13, durationSeconds: 0.4)
    view=mapview
  }

}
:Objective-C example
@implementation AddMarkerController {
  int BASE_MAP_INDEX;
  NTMapView *map;
}

- (void)viewDidLoad {
  [super viewDidLoad];

  BASE_MAP_INDEX = 0;
  map = [NTMapView new];

  [[map getOptions] setZoomRange:[[NTRange alloc] initWithMin:4.5 max:18]];
  NTLayer *baseMap = [NTNeshanServices createBaseMap:NT_STANDARD_DAY];
  [[map getLayers] insert:BASE_MAP_INDEX layer:baseMap];

  [map setFocalPointPosition: [[NTLngLat alloc] initWithX:51.330743 y:35.767234] durationSeconds: 0];
  [map setZoom:14 durationSeconds:0];

  self.view=map;

}

9- تبــریک! حالا می‌تـوانید اپلیکیشن iOS خود را اجـرا کنید.

10- برای مشاهده اپلیکیشن‌های نمونه و سورس کدهای iOS می‌توانید به صفحه اپلیکیشن‌های نمونه مراجعه و با کمک راهنمای موجود قابلیت‌های جدید به اپلیکیشن خود اضافه کنید.

راهنمای قابلیت‌ها

پیشنهاد می‌کنیم قبل از شروع توسعه اپلیکیشن iOS مبتنی بر مپ نشان مطالب زیر را در بلاگ نشان مطالعه کنید:

همچنین راهنمای استفاده از قابلیت‌های مختلف این SDK به تفکیک و همراه با نمونه کد در بخش ویکی مخزن گیت‌هاب پروژه استارتر نشان قابل دسترس می‌باشد. با مراجعه به این لینک می‌توانید از این راهنمای کامل برای راه‌اندازی یک اپلیکیشن iOS بر پایه پلتفرم نقشه نشان استفاده کنید.

فهرست مطالب این صفحه