وب‌سرویس نگاشت نقطه بر نقشه نسخه یکم v1

سرویس Map Matching

سرویس نگاشت نقطه بر نقشه نشان،map matching API

سرویس نگاشت نقطه بر نقشه (Map Matching API) تعدادی نقاط ورودی را به محتمل‌ترین مسیری که این نقاط نشان‌دهنده آن هستند، نگاشت میکند.

شیوه‌ی فراخوانی:
GET:
  https://api.neshan.org/v1/map-matching?path=36.299394,59.606211|36.297950,59.604258|36.297206,59.603507
Headers:
  Api-Key: YOUR_API_KEY
پارامتر های وروردی:
 • path: نقاطی که باید به یک مسیر نگاشت شوند. هر کدام از این نقاط با علامت پایپ ( | ) از یکدیگر جدا شده‌اند.مختصات هر نقطه به فرم latitude,longitude حداقل تعداد نقاط ورودی برابر با 2 است در غیر این صورت خطای 470 برگردانده می‌شود.
رمزگذاری آدرس اینترنتی :

بعضی از حروف و کاراکترها نمی‌توانند بصورت مستقیم در آدرس قرار بگیرند زیراکه این کاراکترها دارای معانی خاص خود هستند به عنوان مثال کاراکتر (=) برای جداسازی کلید و مقدار آن کلید مورد استفاده قرار می‌گیرد از این رو در نحو نوشتاری عمومی آدرس های اینترنتی رمزگذاری مطرح شد که این مشکل را به صورت عمومی حل کند .

بعضی از کاراکترهای خاص و معادل رمزگذاری شده آن ها : 

معادل رمزگذاری
کاراکتر
%20
Space
%22
%23
#
%7C
|
%25
%
 مستندات و کتاب‌خانه ها :
فرمت پاسخ:
{
	"snappedPoints": [
  	{
    	"location": {
      	"latitude": 36.299336,
      	"longitude": 59.606256
    	},
    	"originalIndex": 0
  	},
  	{
    	"location": {
      	"latitude": 36.297886,
      	"longitude": 59.604335
    	},
    	"originalIndex": 1
  	},
  	{
    	"location": {
      	"latitude": 36.297218,
      	"longitude": 59.603496
    	},
    	"originalIndex": 2
  	}
	]
}
اجزای این پاسخ بصورت زیر می‌باشند:
 • snappedPoints: لیستی از نقاطی است که نقاط ورودی به آنها نگاشت شده‌اند. تعداد این نقاط حداکثر برابر با تعداد نقاط ورودی است. از نقاط ورودی که قابل نگاشت شدن به هیچ مسیری نیستند صرف‌ نظر می‌شود. اجزای هر نقطه به صورت زیر است:هر element به صورت زیر است:
  • location: محل نقطه که با دو مقدار latitude و longitude مشخص می‌شود
  • originalIndex: اندیسی است که مشخص میکند این نقطه نگاشت کدام یک از نقاط ورودی است. شماره اندیس‌ها از 0 شروع میشود و برای n ورودی حداکثر n-1 است.

نکته: در صورتی که تعداد زیادی از نقاط قابلیت نگاشت شدن نداشته باشند خطای 404 برگردانده می‌شود.

2 دیدگاه دربارهٔ «وب‌سرویس نگاشت نقطه بر نقشه نسخه یکم v1»

 1. بازتاب: سرویس مسیریابی فروشنده دوره گرد – پلتفرم نقشه نشان

 2. بازتاب: شروع با نقشه وب – پلتفرم نقشه نشان

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

فهرست مطالب این صفحه