سرویس مسیریابی فروشنده دوره گرد (مسیریاب چند مقصد با ترتیب بهینه)

بهینه سازی ترتیب مقاصد با امکان انتخاب چند مقصد (بیش از یک مقصد)

سرویس فروشنده دوره گرد نشان، TSP API

TSP API (Traveling Salesman Problem)

این سرویس یک مشکل معروف و قدیمی بنام فروشنده دوره گرد را حل می کند. زمانیکه شخصی مانند مسئول تحویل بسته‌ها با هر وسیله نقلیه (وانت، موتور، خودروی معمولی، …)، بیش از 1 مقصد داشته باشد، این سرویس به کمک الگوریتم هوش مصنوعی و پردازش تمام حالات ممکن، بهترین و بهینه ترین ترتیب مقاصد را به شما پیشنهاد میدهد. بعبارتی ترتیبی که مقاصد باید طی شوند پردازش نموده و به نمایش میگذارد.

شیوه‌ی فراخوانی:
GET:
	https://api.neshan.org/v3/trip?parameters
Headers:
	Api-Key: YOUR_API_KEY
پارامتر های وروردی:
 • waypoints: مختصات نقاط مورد نظر برای حل مساله فروشنده دوره گرد. این نقاط باید صورت latitude,longitude باشند که با کاما (,) از یکدیگر جدا شده‌اند. هر نقطه باید با علامت پایپ ( | ) از نقطه دیگر جدا شود.
 • roundTrip: این پارامتر اختیاری است و مشخص می‌کند که آیا سفر به نقطه شروع باز می‌گردد یا خیر. مقدار آن به صورت true,false می‌باشد، پیش فرض آن true است.
 • sourceIsAnyPoint: این پارامتر اختیاری است و مشخص می‌کند که آیا مبدا می‌تواند هر نقطه‌ایtrue باشد، یا باید اولین نقطه باشد false
  پیش فرض آن true است.
 • lastIsAnyPoint: این پارامتر اختیاری است و مشخص می‌کند که آیا مقصد می‌تواند هر نقطه‌ای true باشد، یا باید آخرین نقطه باشد false
  پیش فرض آن true است.
رمزگذاری آدرس اینترنتی :

بعضی از حروف و کاراکترها نمی‌توانند بصورت مستقیم در آدرس قرار بگیرند زیراکه این کاراکترها دارای معانی خاص خود هستند به عنوان مثال کاراکتر (=) برای جداسازی کلید و مقدار آن کلید مورد استفاده قرار می‌گیرد از این رو در نحو نوشتاری عمومی آدرس های اینترنتی رمزگذاری مطرح شد که این مشکل را به صورت عمومی حل کند .

بعضی از کاراکترهای خاص و معادل رمزگذاری شده آن ها : 

معادل رمزگذاری
کاراکتر
%20
Space
%22
%23
#
%7C
|
%25
%
 مستندات و کتاب‌خانه ها :
فرمت پاسخ:
{
  "points": [
    {
      "name": "محقق امین",
      "location": [
        35.725682,
        51.49544
      ],
      "index": 0
    },
    {
      "name": "فردوسی",
      "location": [
        35.715012,
        51.499415
      ],
      "index": 1
    },
    {
      "name": "توحید",
      "location": [
        35.751292,
        51.538933
      ],
      "index": 2
    },
    {
      "name": "جلیل آباد",
      "location": [
        35.691695,
        51.391455
      ],
      "index": 3
    },
    {
      "name": "پیامبر",
      "location": [
        35.737673,
        51.321258
      ],
      "index": 4
    },
    {
      "name": "مجموعه ورزشی آزادی",
      "location": [
        35.729842,
        51.265652
      ],
      "index": 5
    }
  ]
}
اجزای این پاسخ بصورت زیر می‌باشند:
 • points: لیست نقاط ورودی که به ترتیب پاسخ مساله مرتب شده‌اند. هر نقطه شامل اطلاعات زیر است:
  • name: نام نزدیک‌ترین معبر به آن نقطه
  • location: مختصات نقطه به صورت latitude,longitude
  • index: نشان دهنده ترتیب نقاطی است که در ورودی سرویس ارسال شده است.

1 دیدگاه دربارهٔ «سرویس مسیریابی فروشنده دوره گرد (مسیریاب چند مقصد با ترتیب بهینه)»

 1. بازتاب: شروع با نقشه وب – پلتفرم نقشه نشان

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

فهرست مطالب این صفحه