لیست تغییرات نسخه های sdk اندروید

Android SDK Resources

6 فروردین 1401 (نسخه 1.0.1)

لیست اصلاحات
  1. حل مشکل خطا هنگام obfusecate کردن کد
  2. حل مشکل خطای ClassNotFound هنگام رسم دایره
  3. حل مشکل پیمایش نقشه هنگام استفاده نقشه نشان درون Scrollview

لیست قابلیت های جدید

  1. قابلیت افزودن یکجای لیست مارکرها به نقشه