رسم دایره (Circle) – کاتلین

مستندات جامع اندروید

نسخه 1.0.3

در این بخش از پروژه، هدف رسم یک دایره بر روی نقشه است.

بخش‌هایی از این قسمت از پروژه که در قسمت‌های قبلی نیز بوده‌است، توضیح مجدد داده نخواهد شد. در صورت نیاز به صفحات قبلی مراجعه کنید.

‏- activity_draw_circle.xml:

تنها المان اضافه شده، یک Button است که در صورت کلیک بر روی آن، متد drawCircle صدا زده می شود و دایره ای بر روی نقشه رسم می‌شود.

      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".activity.DrawCircle">

  <org.neshan.mapsdk.MapView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:id="@+id/map"/>

  <Button
    android:id="@+id/draw_circle"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="رسم دایره"
    android:textColor="#ffffff"
    android:elevation="8dp"
    android:paddingStart="8dp"
    android:paddingEnd="8dp"
    android:background="@drawable/toggle_button_on_bg"
    android:layout_marginBottom="8dp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    android:onClick="drawCircle"
    tools:targetApi="m" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
    

DrawCircleActivity.kt:

متد initLayoutRefrences جهت مقداردهی اولیه کردن به تمامی المان‌های مربوط به رابط کاربری نوشته شده‌است. به دلیل این که لازم است تا المان اندرویدی نقشه نشان ابتدا به طور کامل ایجاد شود و سپس با آن تعامل برقرار شود (متدهای مختلف بر روی المان نقشه اجرا شود)، تمامی متدهای مربوط به رابط کاربری باید در متد onStart انجام شوند.

      override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_draw_circle)
  }

  override fun onStart() {
    super.onStart()

    initLayoutReferences()
  }
    

متد drawCircle دایره ای را بر روی نقشه رسم می‌کند.

با استفاده از استایل خط گرفته شده از متد getLineStyle ( که در ادامه توضیح داده خواهد شد ) یک Circle ساخته می‌شود. شی Circle شامل یک LatLng که مشخص کننده مرکز دایره و یک عدد double که مشخص کننده شعاع دایره بر اساس متر است، می باشد. فیلد Color نیز مشخص کننده رنگ دایره است.

شی ساخته شده توسط متدaddCircle به نقشه اضافه میشود، با این کار یک دایره با شعاع 100 متر با مرکزیت 35.769368,51.327650 و رنگ آبی و خط دور قرمز روی نقشه رسم میشود.

در نهایت دوربین بر روی نقطه مرکز دایره متمرکز می شود. بزرگنمایی دوربین برابر با ۱۴ است.

      fun drawCircle(view: View) {
    var toggleButton = view as ToggleButton
    if (toggleButton.isChecked) {
      circle =
        Circle(LatLng(35.708743, 51.338570), 500.0, Color(2, 119, 189, 190), getLineStyle())
      map.addCircle(circle)
      map.moveCamera(LatLng(35.708743, 51.338570), .5f)
    } else {
      removeCircle()
    }
  }

//Remove circle if exists
  private fun removeCircle() {
    if (circle != null) {
      map.removeCircle(circle)
    }
  }
    

متد getLineStyle، استایل مورد نیاز برای خط‌هایی که قرار است رسم شوند را بر‌می‌گرداند. برای ایجاد style برای خطوط، ابتدا یک شی از کلاس LineStyleBuilder ساخته می‌شود. ویژگی‌های خطوط، از جمله رنگ و عرض خطوط، بر روی این شی set می‌شوند. برای تعریف رنگ، باید شی‌ای از نوع Color ساخته شود که پارامترهای آن شامل میزان رنگ قرمز، سبز، آبی و شفافیت رنگ است و شی ساخته شده به عنوان آرگومان ورودی به سازندهsetColor داده شود.

پس از مشخص کردن ویژگی‌ها، با صدا زدن متد buildStyle بر روی شی مربوط به کلاس LineStyleBuilder یک شی از نوع LineStyle ایجاد می‌شود و این شی به عنوان خروجی تابع بازگردانده می‌شود.

      private fun getLineStyle(): LineStyle {
    val lineStyleBuilder = LineStyleBuilder()
    lineStyleBuilder.color = Color(2, 119, 189, 190)
    lineStyleBuilder.width = 4f
    return lineStyleBuilder.buildStyle()
  }
    

حذف دایره

برای حذف دایره ترسیم شده روی نقشه میتوانید از متد removeCircle استفاده نمایید.

      map.removeCircle(circle)
    
فهرست مطالب این صفحه