جستجو – کاتلین

مستندات جامع اندروید

نسخه 1.0.3

هدف از این بخش از پروژه، جستجوی نام خیابان ها و مکان های ثبت شده بر روی نقشه ، به وسیله سرویس جستجوی مکان محور نشان است. با استفاده از این سرویس ، بهترین نتایج ممکن پیرامون یک نقطه مشخص بدست می آید.

برای آشنایی سریع با وب سرویس جستجوی مکان محور نشان ، میتوانید از لینک زیر استفاده کنید

وب سرویس جستجو


برای جستجوی یک عبارت حول یک طول و عرض جغرافیایی مشخص ، فرمت درخواست ما باید به صورت زیر و از نوع Get باشد:

برای مثال جستجوی کلمه آزادی حول طول و عرض جغرافیایی 59.543695 , 36.327371 (مشهد) به این صورت می باشد:

و پاسخ دریافت شده از سرور به صورت زیر می باشد:

      {
  "count": 30,
  "items": [
    {
      "title": "بزرگراه آزادی",
      "category": "municipal",
      "type": "trunk",
      "region": "مشهد، خراسان رضوی",
      "neighbourhood": "محله شهید فرامرز عباسی",
      "location": {
        "x": 59.54418939716518,
        "y": 36.328338876612705,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "پل آزادی",
      "address": "پل آزادی",
      "category": "municipal",
      "type": "trunk",
      "region": "مشهد، خراسان رضوی",
      "neighbourhood": "محله آزادشهر",
      "location": {
        "x": 59.54135775,
        "y": 36.318429949999995,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "میدان آزادی",
      "address": "میدان آزادی",
      "category": "municipal",
      "type": "roundabout",
      "region": "مشهد، خراسان رضوی",
      "neighbourhood": "محله آزادشهر",
      "location": {
        "x": 59.54038191808422,
        "y": 36.31564164676244,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "زیرگذر میدان آزادی",
      "address": "زیرگذر میدان آزادی",
      "category": "municipal",
      "type": "trunk",
      "region": "مشهد، خراسان رضوی",
      "neighbourhood": "محله آزادشهر",
      "location": {
        "x": 59.54059953955253,
        "y": 36.315184051371986,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "میدان آزادی",
      "address": "میدان آزادی",
      "category": "municipal",
      "type": "primary",
      "region": "مشهد، خراسان رضوی",
      "neighbourhood": "محله ملک آباد",
      "location": {
        "x": 59.54140005973515,
        "y": 36.314887754298844,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "کنارگذر بزرگراه آزادی",
      "address": "کنارگذر پیامبر اعظم",
      "category": "municipal",
      "type": "secondary",
      "region": "مشهد، خراسان رضوی",
      "neighbourhood": "شهرک امام هادی",
      "location": {
        "x": 59.54439154999999,
        "y": 36.3531682,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "شهید حسن آزادی",
      "address": "مجد 25 - قرنی 18/17",
      "category": "municipal",
      "type": "tertiary",
      "region": "مشهد، خراسان رضوی",
      "neighbourhood": "محله سعدآباد",
      "location": {
        "x": 59.58923944280614,
        "y": 36.308469070152775,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "پایگاه قطار شهری میدان آزادی",
      "address": "میدان آزادی",
      "category": "place",
      "type": "vaccine",
      "region": "مشهد، خراسان رضوی",
      "neighbourhood": "محله ملک آباد",
      "location": {
        "x": 59.54253804942464,
        "y": 36.3140559482299,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "پاساژ فرش آزادی",
      "address": "ایت الله خزعلی",
      "category": "place",
      "type": "shopping_mall",
      "region": "مشهد، خراسان رضوی",
      "neighbourhood": "محله سراب",
      "location": {
        "x": 59.608517199999994,
        "y": 36.292807100000005,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "خیابان کنارگذر آزادی",
      "address": "خیابان کنارگذر آزادی",
      "category": "municipal",
      "type": "residential",
      "region": "مشهد، خراسان رضوی",
      "neighbourhood": "محله آزادشهر",
      "location": {
        "x": 59.54404234999999,
        "y": 36.329699649999995,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "آژانس شبانه روزی آزادی",
      "address": "بزرگراه آزادی",
      "category": "place",
      "type": "taxi_service",
      "region": "مشهد، خراسان رضوی",
      "neighbourhood": "محله آزادشهر",
      "location": {
        "x": 59.544172100000004,
        "y": 36.330574399999996,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "خیابان کنارگذر آزادی",
      "address": "خیابان کنارگذر آزادی",
      "category": "municipal",
      "type": "residential",
      "region": "مشهد، خراسان رضوی",
      "neighbourhood": "محله سجاد شهر",
      "location": {
        "x": 59.54319050239321,
        "y": 36.32326550047579,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "مجتمع نان آزادی",
      "address": "بزرگراه آزادی، آزادی 24",
      "category": "place",
      "type": "bakery",
      "region": "مشهد، خراسان رضوی",
      "neighbourhood": "محله آزادشهر",
      "location": {
        "x": 59.54438534913283,
        "y": 36.33176519346292,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "مجتمع نان آزادی",
      "address": "بزرگراه آزادی، آزادی 24",
      "category": "place",
      "type": "bakery",
      "region": "مشهد، خراسان رضوی",
      "neighbourhood": "محله آزادشهر",
      "location": {
        "x": 59.54453329323038,
        "y": 36.33179868787656,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "بیمه دانا شعبه آزادی",
      "address": "بزرگراه آزادی",
      "category": "place",
      "type": "insurance_agency",
      "region": "مشهد، خراسان رضوی",
      "neighbourhood": "محله ملک آباد",
      "location": {
        "x": 59.5418879,
        "y": 36.3178947,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "سوپر مارکت آزادی",
      "address": "بزرگراه آزادی، آزادی 44",
      "category": "place",
      "type": "supermarket",
      "region": "مشهد، خراسان رضوی",
      "neighbourhood": "محله زیبا شهر",
      "location": {
        "x": 59.54611628611779,
        "y": 36.33788119023024,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "آرایشگاه مردانه آزادی",
      "address": "بلوار امامت، امامت 6",
      "category": "place",
      "type": "hair_care",
      "region": "مشهد، خراسان رضوی",
      "neighbourhood": "محله آزادشهر",
      "location": {
        "x": 59.53280338931937,
        "y": 36.32112802605641,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "دکه روزنامه فروشی پایانه آزادی",
      "address": "بلوار وکیل آباد",
      "category": "place",
      "type": "news_stand",
      "region": "مشهد، خراسان رضوی",
      "neighbourhood": "محله آزادشهر",
      "location": {
        "x": 59.534917,
        "y": 36.317397699999994,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "میدان آزادی (فلکه پارک)",
      "address": "پل آزادی",
      "category": "place",
      "type": "town_square",
      "region": "مشهد، خراسان رضوی",
      "neighbourhood": "محله دانشگاه",
      "location": {
        "x": 59.540574324945034,
        "y": 36.31507382936625,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "کارواش آزادی",
      "address": "بلوار سید رضی، سیدرضی 46",
      "category": "place",
      "type": "car_wash",
      "region": "مشهد، خراسان رضوی",
      "neighbourhood": "محله سیدرضی",
      "location": {
        "x": 59.521802111019156,
        "y": 36.33803379099843,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "درب میدان آزادی پارک ملت",
      "address": "زیرگذر میدان آزادی",
      "category": "place",
      "type": "entrance",
      "region": "مشهد، خراسان رضوی",
      "neighbourhood": "محله آزادشهر",
      "location": {
        "x": 59.53974549478894,
        "y": 36.31643569086812,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "ورودی مترو ایستگاه آزادی",
      "address": "بلوار ملک آباد",
      "category": "place",
      "type": "metro_entrance",
      "region": "مشهد، خراسان رضوی",
      "neighbourhood": "محله ملک آباد",
      "location": {
        "x": 59.54458236694337,
        "y": 36.31272506713864,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "ورودی مترو ایستگاه آزادی",
      "address": "بلوار ملک آباد",
      "category": "place",
      "type": "metro_entrance",
      "region": "مشهد، خراسان رضوی",
      "neighbourhood": "محله نوفل لوشاتو",
      "location": {
        "x": 59.544410705566406,
        "y": 36.31237030029296,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "آکادمی پارکور آزادی",
      "category": "place",
      "type": "stadium",
      "region": "مشهد، خراسان رضوی",
      "neighbourhood": "محله ولیعصر",
      "location": {
        "x": 59.526407910792,
        "y": 36.352386115982185,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "املاک آزادی",
      "address": "بلوار معلم",
      "category": "place",
      "type": "real_estate_agency",
      "region": "مشهد، خراسان رضوی",
      "neighbourhood": "محله دانشجو",
      "location": {
        "x": 59.501091845132436,
        "y": 36.336599701370126,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "آشپزخانه آزادی",
      "address": "حر عاملی",
      "category": "place",
      "type": "meal_delivery",
      "region": "مشهد، خراسان رضوی",
      "neighbourhood": "محله حجت",
      "location": {
        "x": 59.58995038757027,
        "y": 36.319777606051716,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "آزادی",
      "address": "بلوار خواجه ربیع، خیابان شهید یوسف زاده، یوسف زاده 8، یوسف زاده 6/3",
      "category": "place",
      "type": "park",
      "region": "مشهد، خراسان رضوی",
      "neighbourhood": "محله خواجه ربیع",
      "location": {
        "x": 59.634921299999995,
        "y": 36.33853619999999,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "بوستان آزادی",
      "address": "خیابان شهید یوسف زاده، یوسف زاده 12، یوسف زاده 6/3، یوسف زاده 6/7",
      "category": "place",
      "type": "park",
      "region": "مشهد، خراسان رضوی",
      "neighbourhood": "محله خواجه ربیع",
      "location": {
        "x": 59.6351601,
        "y": 36.33986519999999,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "دبستان آزادی (دولتی)",
      "address": "بلوار سرافرازان، سرافرازان 28، رهایی3/7-رهایی3/2",
      "category": "place",
      "type": "formal_school",
      "region": "مشهد، خراسان رضوی",
      "neighbourhood": "محله سرافرازان",
      "location": {
        "x": 59.50994229441166,
        "y": 36.2952944312223,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "کلینیک ترک اعتیاد آزادی",
      "address": "بلوار احمدآباد، پاستور",
      "category": "place",
      "type": "addiction_clinic",
      "region": "مشهد، خراسان رضوی",
      "neighbourhood": "محله بهشت",
      "location": {
        "x": 59.581735,
        "y": 36.29528719999998,
        "z": "NaN"
      }
    }
  ]
}
    

اینبار جستجوی کلمه آزادی ولی حول طول و عرض جغرافیایی 51.3355413 , 35.6999053 (تهران) به این صورت است:

و پاسخ دریافت شده از سرور به صورت زیر می باشد:

      {
  "count": 30,
  "items": [
    {
      "title": "برج میدان آزادی",
      "address": "میدان آزادی",
      "category": "place",
      "type": "point_of_interest",
      "region": "تهران، استان تهران",
      "neighbourhood": "محله استاد معین",
      "location": {
        "x": 51.33806134577803,
        "y": 35.699739812739935,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "میدان آزادی",
      "address": "میدان آزادی",
      "category": "municipal",
      "type": "roundabout",
      "region": "تهران، استان تهران",
      "neighbourhood": "محله استاد معین",
      "location": {
        "x": 51.33535615742,
        "y": 35.700077048324,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "حوضچه میدان آزادی",
      "address": "بزرگراه لشگری",
      "category": "place",
      "type": "interests",
      "region": "تهران، استان تهران",
      "neighbourhood": "محله استاد معین",
      "location": {
        "x": 51.337430724562076,
        "y": 35.69971719018604,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "آزادی",
      "address": "آزادی",
      "category": "municipal",
      "type": "primary",
      "region": "تهران، استان تهران",
      "neighbourhood": "محله استاد معین",
      "location": {
        "x": 51.34008459044491,
        "y": 35.69990999018817,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "بیمارستان آزادی",
      "address": "بزرگراه یادگار امام، میمنت",
      "category": "place",
      "type": "hospital",
      "region": "تهران، استان تهران",
      "neighbourhood": "محله زنجان جنوبی",
      "location": {
        "x": 51.357253789901726,
        "y": 35.69693220935499,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "شیشه مینا (استادیوم آزادی)",
      "address": "شیشه مینا (استادیوم آزادی)",
      "category": "municipal",
      "type": "primary",
      "region": "تهران، استان تهران",
      "neighbourhood": "شهرک فرهنگیان",
      "location": {
        "x": 51.28661275,
        "y": 35.7155347,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "بلوار غربی ورزشگاه آزادی",
      "address": "بلوار غربی ورزشگاه آزادی",
      "category": "municipal",
      "type": "primary",
      "region": "تهران، استان تهران",
      "neighbourhood": "محله ورزشگاه آزادی",
      "location": {
        "x": 51.26638533735376,
        "y": 35.715470710176405,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "دریاچه ورزشگاه آزادی",
      "category": "place",
      "type": "interests",
      "region": "تهران، استان تهران",
      "neighbourhood": "محله ورزشگاه آزادی",
      "location": {
        "x": 51.27144328374694,
        "y": 35.72759607802438,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "شیشه مینا (استادیوم آزادی)",
      "address": "شیشه مینا (استادیوم آزادی)",
      "category": "municipal",
      "type": "roundabout",
      "region": "تهران، استان تهران",
      "neighbourhood": "محله ورزشگاه آزادی",
      "location": {
        "x": 51.268901835887775,
        "y": 35.73609439859721,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "کنارگذر آزادی",
      "address": "کنارگذر آزادی",
      "category": "municipal",
      "type": "secondary",
      "region": "تهران، استان تهران",
      "neighbourhood": "محله استاد معین",
      "location": {
        "x": 51.34617884345915,
        "y": 35.699779895418914,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "کنارگذر آزادی",
      "address": "کنارگذر آزادی",
      "category": "municipal",
      "type": "secondary",
      "region": "تهران، استان تهران",
      "neighbourhood": "محله توحید",
      "location": {
        "x": 51.37248723329772,
        "y": 35.70070062676796,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "آزادی",
      "address": "کاشانی",
      "category": "municipal",
      "type": "secondary",
      "region": "تهران، استان تهران",
      "neighbourhood": "محله یافت آباد",
      "location": {
        "x": 51.34911402003776,
        "y": 35.664506514701074,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "پارک آزادی",
      "address": "آزادی، هوشیار، ابراهیمی، شورا سوم",
      "category": "place",
      "type": "park",
      "region": "تهران، استان تهران",
      "neighbourhood": "محله دکتر هوشیار",
      "location": {
        "x": 51.351514330734915,
        "y": 35.6987029480465,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "شهدای آزادی",
      "address": "آزادی، هوشیار، ابراهیمی",
      "category": "place",
      "type": "park",
      "region": "تهران، استان تهران",
      "neighbourhood": "محله دکتر هوشیار",
      "location": {
        "x": 51.35158347947666,
        "y": 35.699200470180884,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "بوستان شهدای آزادی",
      "address": "آزادی",
      "category": "place",
      "type": "park",
      "region": "تهران، استان تهران",
      "neighbourhood": "محله دکتر هوشیار",
      "location": {
        "x": 51.35164,
        "y": 35.6998382,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "پارک آزادی",
      "address": "فلکه اول صادقیه، رحیمی، اکرمی",
      "category": "place",
      "type": "park",
      "region": "تهران، استان تهران",
      "neighbourhood": "محله صادقیه",
      "location": {
        "x": 51.3410326,
        "y": 35.719053499999994,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "مرکز خرید سپهر آزادی",
      "address": "آزادی",
      "category": "place",
      "type": "shopping_mall",
      "region": "تهران، استان تهران",
      "neighbourhood": "محله نصرت",
      "location": {
        "x": 51.37975560000003,
        "y": 35.700978199999966,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "برج نگین آزادی",
      "address": "آزادی",
      "category": "place",
      "type": "commercial_complex",
      "region": "تهران، استان تهران",
      "neighbourhood": "محله نصرت",
      "location": {
        "x": 51.38094507823783,
        "y": 35.70097434339961,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "موزه برج آزادی (تالار کهن)",
      "address": "میدان آزادی",
      "category": "place",
      "type": "museum",
      "region": "تهران، استان تهران",
      "neighbourhood": "محله استاد معین",
      "location": {
        "x": 51.33863560490706,
        "y": 35.6997449384972,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "پست ۶۳ کیلوولت آزادی(مقر مانور آزادی)",
      "address": "بزرگراه لشگری",
      "category": "place",
      "type": "local_government_office",
      "region": "تهران، استان تهران",
      "neighbourhood": "محله فرودگاه مهرآباد",
      "location": {
        "x": 51.330880524585574,
        "y": 35.69898226038998,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "استادیوم آزادی",
      "category": "place",
      "type": "stadium",
      "region": "تهران، استان تهران",
      "neighbourhood": "محله ورزشگاه آزادی",
      "location": {
        "x": 51.2756365,
        "y": 35.724463099999994,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "بوستان ورزشگاه آزادی",
      "address": "بلوار غربی ورزشگاه آزادی، شیشه مینا (استادیوم آزادی)",
      "category": "place",
      "type": "park",
      "region": "تهران، استان تهران",
      "neighbourhood": "محله ورزشگاه آزادی",
      "location": {
        "x": 51.27605029999999,
        "y": 35.727651200000004,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "پايگاه واکسیناسیون سیار اورژانس میدان آزادی",
      "address": "بزرگراه لشگری",
      "category": "place",
      "type": "vaccine",
      "region": "تهران، استان تهران",
      "neighbourhood": "محله استاد معین",
      "location": {
        "x": 51.33753659975725,
        "y": 35.69980066074036,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "پست برق آزادی",
      "address": "قزوین",
      "category": "place",
      "type": "local_government_office",
      "region": "تهران، استان تهران",
      "neighbourhood": "محله سلیمانی - تیموری",
      "location": {
        "x": 51.365921380672084,
        "y": 35.667642426742376,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "پارکینگ برج آزادی",
      "address": "بزرگراه لشگری",
      "category": "place",
      "type": "parking",
      "region": "تهران، استان تهران",
      "neighbourhood": "محله استاد معین",
      "location": {
        "x": 51.336074520349364,
        "y": 35.7007749384552,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "بازار روز آزادی",
      "address": "بزرگراه لشگری",
      "category": "place",
      "type": "vegetable_market",
      "region": "تهران، استان تهران",
      "neighbourhood": "شهرک آپادانا",
      "location": {
        "x": 51.33357564013263,
        "y": 35.70022499842319,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "ایستگاه پلیس کلانتری 135 آزادی",
      "address": "بزرگراه لشگری",
      "category": "place",
      "type": "police",
      "region": "تهران، استان تهران",
      "neighbourhood": "محله استاد معین",
      "location": {
        "x": 51.33712230469234,
        "y": 35.7010645215458,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "رستوران بین المللی برج آزادی",
      "address": "بزرگراه لشگری",
      "category": "place",
      "type": "restaurant",
      "region": "تهران، استان تهران",
      "neighbourhood": "محله استاد معین",
      "location": {
        "x": 51.33766840068348,
        "y": 35.699730572703984,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "مسجد هفتاد و دو تن میدان آزادی",
      "address": "بزرگراه لشگری، رحمانی",
      "category": "place",
      "type": "mosque",
      "region": "تهران، استان تهران",
      "neighbourhood": "شهرک آپادانا",
      "location": {
        "x": 51.33211998346048,
        "y": 35.70004390331042,
        "z": "NaN"
      }
    },
    {
      "title": "پست برق فوق توزیع آزادی",
      "address": "بزرگراه لشگری",
      "category": "place",
      "type": "point_of_interest",
      "region": "تهران، استان تهران",
      "neighbourhood": "محله فرودگاه مهرآباد",
      "location": {
        "x": 51.33108767903619,
        "y": 35.69885923888011,
        "z": "NaN"
      }
    }
  ]
}
    

در این پروژه برای ارسال درخواست جستجو و دریافت نتیجه از SDK سرویس های نشان استفاده شده است.

AndroidManifest.xml:

دسترسی‌ زیر را برای استفاده از اینترنت به فایل مانیفست برنامه اضافه کنید:

      <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
    

activity_search.xml:

در این صفحه علاوه بر المان نقشه ، یک EditText برای نوشتن عبارت جستجو ، یکRecyclerView برای نمایش لیست نتایج جستجو و دو ImageButton وجود دارد که ImageButton با id = show_markers_imageButton برای نمایش نتایج جستجو بر روی نقشه به صورت مارکر استفاده میشود و ImageButton با id = show_search_imageButton برای نمایش نتایج جستجو در RecyclerView استفاده میشود .

      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  tools:context=".activity.Search">

  <org.neshan.mapsdk.MapView
    android:id="@+id/map"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" />

  <EditText
    android:id="@+id/search_editText"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="3dp"
    android:layout_marginLeft="6dp"
    android:layout_marginRight="6dp"
    android:background="@drawable/edit_text_search_bg"
    android:hint="جستجو"
    android:imeOptions="actionSearch"
    android:inputType="text"
    android:textSize="16dp"/>

  <ImageButton
    android:id="@+id/show_markers_imageButton"
    android:layout_width="100dp"
    android:layout_height="50dp"
    android:layout_below="@id/search_editText"
    android:layout_marginTop="3dp"
    android:layout_marginRight="15dp"
    android:layout_toLeftOf="@+id/center_point"
    android:background="@drawable/toggle_button_on_bg"
    android:onClick="showMarkersClick"
    app:srcCompat="@drawable/ic_marker_two"
    android:tint="#ffffff" />

  <TextView
    android:id="@+id/center_point"
    android:layout_width="0dip"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_below="@id/search_editText"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:text="" />

  <ImageButton
    android:id="@+id/show_search_imageButton"
    android:layout_width="100dp"
    android:layout_height="50dp"
    android:layout_below="@id/search_editText"
    android:layout_marginLeft="15dp"
    android:layout_marginTop="4dp"
    android:layout_marginBottom="4dp"
    android:layout_toRightOf="@+id/center_point"
    android:background="@drawable/toggle_button_on_bg"
    android:tint="#ffffff"
    app:srcCompat="@drawable/ic_list_search"
    android:onClick="showSearchClick"/>

  <android.support.v7.widget.RecyclerView
    android:id="@+id/recyclerView"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_below="@id/show_markers_imageButton"/>

</RelativeLayout>
    

SearchActivity.kt:

متد initLayoutRefrences برای دادن مقادیر اولیه به تمامی المان‌های مربوط به رابط کاربری نوشته شده‌است.

همچنین Listenerهای مربوط به EditText نیز در همین متد قرار دارد .

بعد از تغییر در متن EditText ، متد afterTextChanged فراخوانی میشود که در این متد ، متد search فراخوانی میشود تا درخواست جستجو ارسال و پاسخ آن دریافت شود.

با کلیک بر روی آیکون جستجوی کیبرد ، متد onEditorAction فراخوانی میشود که در این متد نیز متد search فراخوانی میشود .

      // Initializing layout references (views, map and map events)
  private fun initLayoutReferences() {
    // Initializing views
    initViews()
    // Initializing mapView element
    initMap()

    //listen for search text change
    editText.addTextChangedListener(object : TextWatcher {
      override fun beforeTextChanged(s: CharSequence, start: Int, count: Int, after: Int) {}
      override fun onTextChanged(s: CharSequence, start: Int, before: Int, count: Int) {}
      override fun afterTextChanged(s: Editable) {
        search(s.toString())
        Log.i(TAG, "afterTextChanged: $s")
      }
    })

    editText.setOnEditorActionListener(object :TextView.OnEditorActionListener{
      override fun onEditorAction(p0: TextView?, p1: Int, p2: KeyEvent?): Boolean {
        if(p1 == EditorInfo.IME_ACTION_SEARCH){
          closeKeyBoard()
          search(editText.text.toString())
        }
        return false
      }
    })
  }
    

در متد initViews ارتباط بین Viewهای فایل activity_search.xml و اشیای مربوطه در جاوا برقرار شده است.

      // We use findViewByID for every element in our layout file here
  private fun initViews() {
    map = findViewById(R.id.mapview)
    editText = findViewById(R.id.search_editText)
    recyclerView = findViewById(R.id.recyclerView)
    items = java.util.ArrayList()
    adapter = SearchAdapter(items, this@SearchActivity)
    recyclerView.layoutManager = LinearLayoutManager(this)
    recyclerView.adapter = adapter
  }
    

در متد initMap یک موقعیت جغرافیایی ساخته می شود، سپس نقشه به این موقعیت منتقل شده و یک نشانگر نیز در این مکان اضافه می شود که نشان دهنده مکانی است که جستجو با محوریت آن انجام می شود.

      private fun initMap() {
    // Setting map focal position to a fixed position and setting camera zoom
    val latLng = LatLng(35.767234, 51.330743)
    map.moveCamera(latLng, 0f)
    map.setZoom(14f, 0f)
    centerMarker = Marker(latLng, getCenterMarkerStyle())
    map.addMarker(centerMarker)
  }
    

حالا به متد search نگاه بیندازید .

این متد بعد از هر بار تغییر در EditText در متد afterTextChanged فراخوانی میشود . طول و عرض جغرافیایی وسط صفحه ، به عنوان طول و عرض جغرافیایی مرجع انتخاب میشود و centerMarker در همین مکان نشان داده میشد تا مشخص شود جستجو پیرامون چه نقطه ای انجام شده است .

سپس با استفاده از متد Builder از کلاس NeshanSearch، پارامترهای ورودی وب سرویس مقدار دهی می شود و شی از نوع NeshanSearch با صدا زدن متد build ساخته می شود. حال با صدا زدن متد call این شی می توانیم وب سرویس را صدا زده و نتیجه آن را در Callback که به عنوان ورودی متد call تعریف کرده ایم دریافت کنیم.

در صورت موفقیت آمیز بودن دریافت پاسخ از سرور، onResponse فراخوانی می شود و بدنه ( body ) پارامتر response که از نوع NeshanSearchResult است شامل لیستی از کلاس Item خواهد بود. برای نمایش لیست نتایج در RecyclerView این لیست به متد updateList فرستاده میشود

        private fun search(term: String) {
    val searchPosition: LatLng = map.getCameraTargetPosition()
    updateCenterMarker(searchPosition)
    NeshanSearch.Builder("service.oz8cfBdCEdmTv8qGx1835A1OPcVdq5DcTGgMN6z9")
      .setLocation(searchPosition)
      .setTerm(term)
      .build().call(object : Callback<NeshanSearchResult?> {
        override fun onResponse(
          call: Call<NeshanSearchResult?>,
          response: Response<NeshanSearchResult?>
        ) {
          if (response.code() == 403) {
            Toast.makeText(
              this@SearchActivity,
              "کلید دسترسی نامعتبر",
              Toast.LENGTH_LONG
            ).show()
            return
          }
          if (response.body() != null) {
            val result = response.body()
            items = result!!.items
            adapter.updateList(items)
          }
        }

        override fun onFailure(call: Call<NeshanSearchResult?>, t: Throwable) {
          Log.i(TAG, "onFailure: " + t.message)
          Toast.makeText(this@SearchActivity, "ارتباط برقرار نشد!", Toast.LENGTH_SHORT)
            .show()
        }
      })
  }

    

با کلیک بر روی ImageButton با id = show_markers_imageButton متد showMarkersClick فراخوانی میشود . در این متد ، مکان های یافت شده به وسیله مارکرها بر روی نقشه نمایش داده میشوند و بعد از آن به وسیله متد moveToCameraBounds میزان نمایش نقشه ، بر اساس محدوده مارکرهای روی نقشه تنظیم میشود .

متد moveToCameraBounds به آبجکت از کلاس LatLngBounds نیاز دارد که مقادیر مینیمم طول و عرض جغرافیایی و ماکسیمم طول و عرض جغرافیایی را که میخواهیم به عنوان محدوده نمایش نقشه در در نظر بگیریم به constructor کلاس Bound میدهیم .

        fun showMarkersClick(view: View) {
    adapter.updateList(java.util.ArrayList())
    closeKeyBoard()
    clearMarkers()
    var minLat = Double.MAX_VALUE
    var minLng = Double.MAX_VALUE
    var maxLat = Double.MIN_VALUE
    var maxLng = Double.MIN_VALUE
    for (item in items) {
      val location = item.location
      val latLng = location.latLng
      markers.add(addMarker(latLng, 15f)!!)
      minLat = Math.min(latLng.latitude, minLat)
      minLng = Math.min(latLng.longitude, minLng)
      maxLat = Math.max(latLng.latitude, maxLat)
      maxLng = Math.max(latLng.longitude, maxLng)
    }
    if (items.isNotEmpty()) {
      map.moveToCameraBounds(
        LatLngBounds(LatLng(minLat, minLng), LatLng(maxLat, maxLng)),
        ScreenBounds(
          ScreenPos(0f, 0f),
          ScreenPos(map.width.toFloat(), map.height.toFloat())
        ),
        true, 0.5f
      )
    }
  }

  private fun clearMarkers() {
    for (marker in markers) {
      map.removeMarker(marker)
    }
    markers.clear()
  }

    

با کلیک بر روی ImageButton با id = show_search_imageButton متد showSearchClick فراخوانی میشود و دوباره RecyclerView نمایش داده میشود .

        fun showSearchClick(view: View?) {
    closeKeyBoard()
    adapter!!.updateList(items!!)
    clearMarkers()
  }

    

با کلیک بر روی هر یک از آیتم های RecyclerView متد onSearchItemClick فراخوانی میشود و مکان آیتم کلیک شده بر روی نقشه نمایش داده میشود . به کلاس SearchAdapter و فایل item_search.xml مراجعه کنید .

        override fun onSearchItemClick(LatLng: LatLng?) {
    closeKeyBoard()
    clearMarkers()
    adapter.updateList(java.util.ArrayList())
    map.moveCamera(LatLng, 0f)
    map.setZoom(16f, 0f)
    addMarker(LatLng!!, 30f)
  }

    

فهرست مطالب این صفحه

فهرست مطالب این صفحه